Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska: Let’s Talk About Romani People – Facts and Myths

Ethnic Minorities Culture Series: Digital Lectures Part III

Most of us associate Roma culture with colorful dresses, lively music and caravans traveling around the world. There are so many myths surrounding this group which are rarely balanced with facts.  So, who are the Roma really? Dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska will tackle these topics as well as other issues regarding this minority in her lecture. Dr Talewicz-Kwiatkowska is a cultural anthropologist whose research work focuses on Roma communities in Europe and the United States with the special emphasis on the topic Roma and Sinti Holocaust.

Abstract

Roma are the largest ethnic minority in contemporary Europe. Although they have been present on the Old Continent for several hundred years, they still arouse ambivalent feelings. On the one hand, they amaze and fascinate with their otherness but on the other, they arouse fear and contempt for the way of life and the perception of reality contrary to the norms that are generally recognized as binding. Stereotypes and myths about this community have a long history. In view of these facts, changing the image, as well as improving the disastrous social situation of the Roma seems to be an extremely difficult task. The aim of the lecture is to present the history of European Roma. Particular attention will be focused on cultural diversity and socio-political issues.


Europejscy Romowie – fakty i mity

Romowie są największą mniejszością etniczną we współczesnej Europie. Chociaż na Starym Kontynencie obecni są od kilkuset lat wciąż budzą ambiwalentne uczucia. Z jednej strony zadziwiają i fascynują swoją odmiennością, z drugiej zaś budzą strach i pogardę ze względu na tryb życia i postrzeganie rzeczywistości wbrew normom, które powszechnie uznawane są za obowiązujące. Stereotypy i mity na temat tej społeczności mają długą historię. Wobec tych faktów, zmiana wizerunku, a także poprawa fatalnej sytuacji społecznej Romów wydaje się zadaniem niezwykle trudnym, o ile w ogóle możliwym. Celem wykładu jest przedstawienie historii europejskich Romów. Szczególna uwaga zostanie poświęcona różnorodności kulturowej i kwestiom społeczno-politycznym.

Dr Joannna Talewicz-Kwiatkowska


The lecture will be published on 22th July 2020